അനുഗ്രത്തിന്നധിപതിയേ/ Anugrahathin Adhipathiye

10:08:00 PM
Lyrics: M E Cherian അനുഗ്രത്തിന്നധിപതിയേ അനന്ത കൃപാ പെരും നദിയേ അനുദിനം നിന്‍ പദം ഗതിയേ അടിയനു നിന്‍ കൃപ മതിയേ 2. വന്‍ വിനകള...

അത്ഭുതം യേശുവിന്‍ നാമം/ Athbutham Yeshuvin Namam

10:03:00 PM
അത്ഭുതം യേശുവിന്‍ നാമം ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയര്‍ത്തിടാം                                                      എല്ലാരും ഏകമായ് കൂടി സന്തോഷമാ...

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി / Athiravile Thirusannidhi

9:59:00 PM
അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി അണയുന്നൊരു സമയേ അതിയായ് നിന്നെ സ്തുതിപ്പാന്‍ കൃപ അരുള്‍ക യേശുപരനേ                     രജനീയതിലടിയാനെ നീ ...

അതാ കേള്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ ഗതസമന തോട്ടത്തിലെ/ Athaa Kelkkunnu njan

9:55:00 PM
അതാ കേള്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ ഗതസമന തോട്ടത്തിലെ.. പാപി എനിക്കായ് നൊന്തലറിടുന്ന പ്രിയന്‍റെ ശബ്ദമത്..                             ദേഹമെല്ല...

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം/ Athirukalillatha sneham

9:22:00 PM
അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം നിത്യസ്നേഹം അളവുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം നിത്യസ്നേഹം ഏതൊരവസ്ഥയിലും യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാതെ സ്...

Subscribe

Facebook